Bu mesele Asr-ı Saadetten bu yana devam etmektedir. Allahü tealanın ihsanı ile Türk milleti asırlarca İslamiyet’e hizmetle şereflendi ve asırlarca Hıristiyan Haçlı Seferlerini Selçuklular ve Osmanlılar önledi.Bu sebeple Hıristiyan Batı’nın bir numaralı ve olmazsa olmaz düşmanı Türkler oldu. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee, "Selçuklu ve Osmanlı olmasa idi Anadolu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Hıristiyan olurdu" görüşünü sık sık dile getirmektedir.PKK terörü şark meselesinin bugünkü şeklidir. Şark meselesinde PKK, Kandil ve HDP sadece taşerondur. Aslında Türkiye başta İran ve İsrail olmak üzere Suriye, Almanya, Fransa, ABD ve diğerleri ile savaşmaktadır.Türkiye’ye ilan edilmemiş bir savaş açılmıştır. Bu topraklar yalnız Turani ırktan olan Kürtlerin yaşadığı bölge değildir. Hurriler, Hititler, Urartular, Saka Türkleri, Persler, Medler, Makedonyalılar, Müslüman Araplar ve Doğu Romalılar uzun ve kısa süreli hakimiyet kurmuşlardır.5 bin yıllık tarih içinde hiçbir zaman Kürt Devleti ve Kürdistan diye bir coğrafya olmamıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun tarihî ve içtimai yapısı tarih boyunca sık sık değişmiş ve bu iki bölge zaman zaman çeşitli istilalara maruz kalmış ve nüfus yapısı itibarı ile büyük değişikliklere uğramıştır.Kaldı ki, 1071 Malazgirt zaferinden sonra bütün Anadolu’muz ile birlikte bu bölgemiz de Türk akıncılarına açılmış ve yüzlerce Oğuz ve Türkmen boyu kitleler hâlinde gelerek bu topraklara yerleşmiştir.Yani mukaddes Anadolu toprakları Şarkta (Güneydoğu ve Anadolu) fethedilmiş ve vatanlaştırılmıştır. Kesin olarak bilinmelidir ki; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’muzda yaşayan halk kitleleri ile Malazgirt zaferinden önce bu bölgede yaşayan halk kitleleri arasında önemli farklar vardır.Belki Malazgirt zaferinden önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu’muzda yaşayan nüfusun yapısı menşei ve mahiyeti etrafından karanlık noktalar şüpheler ve tereddütler bulunabilir. Fakat Malazgirt zaferinden sonra bu bölgemizde yaşayan nüfusun Türklüğü üzerinde şüphe duymaya asla yer yoktur.1071 Malazgirt savaşından sonra Türkiye ile Hıristiyan Batı ve Doğu arasında savaş bitmemiştir. Şark meselesi bu bölgede PKK taşeronu ile hakimiyet kurarak Büyük İsrail ve Büyük Ermenistan için zemin hazırlamaktadır.Miladi 11. Asırdan itibaren ata yurdu Orta Asya’dan kalkarak akın akın gelen Oğuz ve Türkmen boyları bin yıldır doğusu ve batısı ile bütün Anadolu’ya “Anayurt” yapmayı başarmıştır. Kültür ve medeniyet mührünü; köprülere, hanlara, hamamlara, kervansaraylara, medreselere, camilere, şifahanelere hatta çinilere vurarak bu toprakların sahibi olduğunu ispatlamıştır.Bu topraklar Müslüman Türk’ün kanı ile sulanmıştır...

14.09.2015

devamını oku