Maalesef CHP, MHP ve HDP, PKK teröründen rant sağlama peşindedir. Bu üç partinin bazı ileri gelenleri HDP’li Leyla Zana kadar bile sağduyulu değillerdir. Leyla Zana insanlar ölmesin, muhalefet partilerinin liderleri cumhurbaşkanı ile terörün önlenmesi için bir araya gelsin görüşündedir ki, bu görüşünde de samimidir. Ancak Demirtaş, Zana’nın sözleri bizi bağlamaz diyerek sağduyudan ne kadar uzak olduğunu göstermiştir.Kürt asıllı din adamlarının ortak görüşleri şöyledir: nbsp;Kandil’in ve PKK’nın iki hedefi vardır. 1- Kürtleri İslamiyetten koparmak. 2- Kürtleri Türklerden koparmaktır. nbsp;Kandil’den kaçan bir teröristin itirafına göre: Gerek Kandil’e kaçırılan gerekse az da olsa gönüllü katılanlara 2 eğitim verilmedikten sonra terör faaliyetlerine gönderilmiyor.Bu 2 yıllık eğitimde ise silah ve taktik öğretilmeden önce beyinleri yıkanıyor. Ve ilk olarak İslamiyete düşmanlık aşılanıyor. Allahü tealanın, Peygamber Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) Peygamberliği ve Kur’an-ı kerimi inkâr ettirmeleri ilk sırada yer almaktadır. Teröristleri ateist ya da Zerdüşt yaptıktan sonra bu sefer de Türk düşmanlığı aşılanıyor.HDP’nin bazı belediyeleri İslam düşmanlığı başlatmıştır. "Peygamberler şehri" olan Diyarbakır’ın bir ilçesinin caddesine alçak Batı’nın Peygamber Efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) hakaret içeren karikatürünün konulması PKK ve yandaşlarının alçak yüzünü göstermektedir. Bu çirkin davranış tek kelime ile küfürdür. Küfrün cezası sonsuz cehennem ateşidir.Bu son derece çirkin hareketi fiilen ya da kalben tasvip edenler ve bunlara destek verenler de zımnen suçludur. “Küfre rıza küfürdür.”Diyarbakır Müftüsünün Cuma hutbesindeki haklı tepkisi son derece yerinde bir davranıştır. Ancak HDP’lilerin müftüyü tehdit ettikleri söylenmektedir. HDP’nin Diyanetin lağvedilmesi, okullarda mecburi din derslerinin kaldırılma isteği ve İmam Hatip Okullarının orta kısmının kaldırılması görüşü manidardır.Ehl-i Sünnet âlimi ve evliyalarından birine göre: Dünyadaki bütün deniz, göl ve ırmakları bir bardağa sığdırmak mümkün olabilir. Kâinatın da bir ceviz kabuğunun içine sığdırılacağı düşünülebilir. Ancak, Âlemlere rahmet olarak yaratılan Allahü tealanın kulu, elçisi ve Peygamberini kalemle ya da söz ile ifade etmek, gereği gibi methetmek mümkün değildir. O’nu (sallallahü aleyhi ve sellem) Allahü teala methetmiştir. Ve: “Ey Resulüm, İbrahim’i Halil (dost) Seni Habib (sevgili) edindim. Senden daha kıymetli ve sevgili hiçbir şey yaratmadım. Senin benim indimdeki yüksek derecenin bilinmesi için dünya ve dünya ehlini yarattım. Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım.”Danimarka’da bir kâfirin çizdiği karikatürün Peygamberler şehrindeki caddelere asılması PKK ve yandaşlarının gerçek yüzünü göstermektedir. Sevgili ve Şerefli Peygamber Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) mübarek eşi, ahlak, fazilet, namus, edep, iffet ve takva sahibi Hazreti Aişe Annemiz (radıyallahü anha) Kur’an-ı kerimde meth edilmiştir.Bu milleti asırlardır etnik kökeni ne olursa olsun birbirine bağlayan Sevgili ve Şerefli Peygamber Efendimize olan sevgidir.Kandil, PKK ve yandaşları Kürtlerdeki bu sevgiyi tahrip etmek istiyor. Bu şer güçlere fırsat vermeyin. (Hukuka uygun olarak) 1931 yılında hazırlanan Tarih kitabında Kur’an-ı kerimin Allahü tealanın kitabı olmadığı ve Sevgili ve Şerefli Peygamber Efendimizin Peygamberliği ve elçiliği reddediliyordu.Islaha muhtaç kişiler İslamiyetin ıslahı layihası hazırladılar. 2 maddesi namazda sureler Türkçe olacak. Camide müzik aleti bulunacak idi. Ve 30 yıl içinde Allah ve Peygamber ismini unutturmak için projeler hazırlandı. Neticede hüsrana uğradılar.Kandil, PKK ve yandaşları Kürt asıllı vatandaşlarımızı (aslında Kürtler Turani ırktan gelmektedirler) koparamayacaklar ve Türk-Kürt kardeşliğini bozamayacaklardır. İnşallah...

22.10.2015

devamını oku