Nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım - Seçmen kütüğü sorgula YSK

30 Mart yerel seçimlerinde oyunuzu nerede kullanacağınızı ve Sandık sorgulama. Oy yeri sorgulama. Oy yeri öğrenme. Oyumu nerede kullanacağım. Oyumu hangi sandıkta kullanacağım. bilgilerini öğrenebilirsiniz

Sandık sorgulama için YSK sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan alanda TC numaranız soruluyor. Ardından ise nüfusa kayıtlı olduğunuz il ve kimliğinizdeki diğer bilgiler isteniyor. Seçmenler, nüfus müdürlüğüne devamlı olarak oturduklarını bildirdikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorundadır. Askı süresi içinde adres değişikliğini yapmayan seçmenler kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamazlar. YURT DIŞINDA YAŞAYAN SEÇMENLER NASIL OY KULLANACAK? Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, 09.05.2012 tarihinde kabul edilen 6304 sayılı Kanun gereği, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olmaları halinde, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 09.05.2013 tarihinden sonra yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimi, Halkoylaması ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışı temsilciliklerimizde kurulacak sandıklarda oy kullanabilirler.
HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAKSINIZ? TIKLAYIN ÖĞRENİN 
YSK açıkladı ! İşte Türkiye'deki seçmen sayısı
YSK Başkanı Güven, yerel seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının 52 milyon 695  bin 831 olduğunu ve son seçimlere göre 2 milyon 505 bin 901 seçmen artışı olduğunu bildirdi. Şeffaf sandıkların ve oy kullanma kabinlerinin imalatını çok önceden tamamladıklarını, bunl arın dağıtımını da yaptıkl arını belirten Güven, Devlet Malzeme O fisi aracılığıyla zarfları bastırdıklarını, ayrıca oy pusulası kağıtlarının da imalatının tamamlandığını ve dağıtımının sürdüğünü söyledi. Güven, bazı illerde oy pusula ları nı orad aki il seçim kurulları aracılığıyla bastıracaklarını, büyük y erlerde ise Devlet Ma lz eme Ofisi aracılığıy la ihaleyle bastırıp dağıtacaklarını aktardı. Seçiml erde faz la oy pusulası basılmasının tartışma konusu olduğunun anımsatılmas ı  üzerine Gü ven, 2972 sayılı Kanun uyarınca yüzde 15 fazla oy pusulası basıldığını, yasa koyucunun, ihtiyaçlar doğrultusunda yüzde 15 fazla oy p usulası ba sılmasını öngördüğünü belirtti.
Oy pusulaları basıldıktan sonra sandık kurullarının bunları, ilçe seçim kurullarından aldığını anlatan Güven, kullanılmayanların paket haline getirilip mühürlendiğini ve ilçe seçim kurullarına teslim edildiğini, bunların da 2 yıl saklandıktan sonra imha edildiğin i söyledi. 
"Başörtülü hanımları n görev yapabileceğine karar verdik"
Kılık kıyafet konusuna da d eğinen Güven,  "Önceki yıllarda ilçe seçim kurulu ve sandık kurullarında başörtülü hanımların yapamayacağı şeklinde YSK kararı vardı. Ancak bu sene oy bir liğiyle bir karar aldık. Mevzuat açısından herhangi bir yasakla ma olmadığından ilçe seçim kurullarında ve sandık kurullarında başörtülü hanımların görev yapabileceğine karar verdik" dedi.
Güven, seçmen sa yısıyla ilgi li de şu bilgileri verdi: 
" Seçmen sayısı bugün itibarıyla 52 m ilyon 695 bin 831 olarak kesinleş ti. Bunlardan 540 bin 669 tanesi engelli seçmenimiz. Sandıklarımızın sayısı da belirlendi. Dışarıda cezaevi hariç 194 bin 310 sandıkta oy kullandıracağız. Cezaevinde ku racağımız sandık say sı d a 403.  Geçen seçime göre 2 milyon 505 bin 901seçmen sayısında artış mevcut. Yeni seçmenler, kayıtlı olmayıp da kayıt olanlardan oluşan bir fark. Bu, n üfusa göre normal bir artış. Bu sene ilk kez cezaevinde taksirli suçtan yatanların dışında sadece cezaevinde hükümlü olarak y atanların oy kulla masını  engelledik. Bihakkın tahliy e tarihi dediğimiz sürede veya hükmün kesinleşmesinden cezaevine girinceye kadar geçen sürede dışarıda bulunanların oy kulanma ha kkını verdik. Bu da bir farklılık  oluşturma tabii. İlk defa bu sene anayasal oy kullanma hakkı olduğu için  insanlarımızın Avr up a İnsan Hakları Sözleşmesi gereğince böyle bir karar aldık."

YORUMLAR

Resmin üzerinde sağa ve sola kaydırarak
bir önceki veya bir sonraki resme
geçiş yapabilirsiniz.