Koruma memuru alımı başladı mı, ne zaman başlayacak

Koruma memuru olmak isteyenler merakla bekliyor. Bekleyişin daha ne kadar devam edeceği bilinmezken, aranan şartların açıklanması, başvuruların da yaklaştığını işaret ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)'nin başvuru şartlarını NetGazete'den okuyabilirsiniz. Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü, Gezi eylemleri sırasında Eskişehir'de ölen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın görüntülerinin silindiği iddialarına ilişkin otel sahibinin "istihbaratçı" olduğu haberlerini yalanladı.  Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, '' 'O Otelin Sahibi İstihbaratçı Çıktı', 'Oteldeki Şalteri İndiren İstihbarat Elemanı Çıktı' haberleri tamamen yalandır. Haberlerde yer alan kişinin 'yerel bir gazetenin istihbarat müdürü' olduğu şeklindeki ifadesi kasıtlı olarak 'emniyet istihbarat müdürü' şeklinde sunulmuştur. Haberde bahsedilen kişilerin Emniyet Teşkilatı ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır'' denildi. Emniyet Müdürü Yılmaz: Kumar, fuhuş ve kaçakçılık gelirinden vergi alınabilir - Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'yasal olmayan gelirden vergi alınması' yönünde başlattığı çalışmayla ilgili tartışmalar sürüyor. Ancak herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmadan Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre fuhuş, kumar ve kaçakçılıktan gelir sağlayanlardan vergi alınabileceği belirtiliyor. Maliye Bakanlığı Eski Hesap Uzmanı İhsan Çilingir ile birlikte 2000 yılında bir çalışma yapan eski Emniyet Müdürü Halil Yılmaz, 'bir kazanca yol açan eylemin yasal olmaması ya da hukuka veya genel ahlaka aykırılığının bu olayın 'vergiyi doğuran olay' olarak nitelendirilmesini engellemediğini' söylüyor.
Yılmaz, "Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 9'uncu maddesine göre, vergiyi doğuran olayın kanunen yasak, hukuka ya da genel ahlaka aykırı olması vergi mükellefiyetini ve vergi sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu yıllarla elde edilen gelirin ilgili gelir çeşidinin tabi olduğu esaslara göre tespit edilip vergilendirilmesi için vergi kanunları açısından hiçbir engel bulunmamaktadır." diyor. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Emniyet Müşaviri Halil Yılmaz, GVK’nin 65’inci maddesine göre her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların vergiye tabi olduğunu belirtiyor: "Serbest meslek faaliyetinin ana unsurları; ‘sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması, bir işverene tabi olmaksızın kişisel sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması ve devamlılık unsuru taşımasıdır." ifadelerini kullanıyor.
GVK’nın 37’inci maddesine göre her türlü ticari faaliyetten doğan kazançların ticari kazanç olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 3’üncü maddesine göre bir ticarethane veya ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren muamele, fiil ve işler ticari işlerdir. Ticari kazancı belirleyen hakim unsur devamlılıktır. Fuhşa teşvik ve aracılık edenlerin ve kumarhane işletenlerin kurdukları organizasyonun işleri; ekonomik çıkar sağlama amacı, devamlılık, ticari bir organizasyon unsurlarını içeren fiil ve işler kapsamında değerlendirilmelidir. Buna göre, bu işlerin ancak ticari iş olarak yorumlanabileceği açıkça ortadadır, diyebiliriz ki; fuhşa teşvik ve aracılık edenlerin ve kumarhane işletenlerin bu işler dolayısıyla elde ettikleri kazançlar ticari kazanç mahiyetindedir." ifadelerini kullanıyor. Gizli fuhuş yapanların, fuhşa teşvik ve aracılık edenlerin, hırsızlık yapanların, kumar oynayan ve oynatanların elde ettiği geliri hiç beyan etmemeleri veya eksik beyan etmeleri söz konusu olduğunda bu kişilerin elde ettiği gelirin resen tespit edilmesi gerektiğinin altını çizen Halil Yılmaz şöyle devam ediyor:
"VUK’nun 30’uncu maddesinin birinci fıkrasına göre resen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır. Ancak tamamen vergi dairesinin bilgisi dışında tutulan işlerde resen vergi tarhı yoluyla ödenecek verginin tespit edilmesi için bu kişilere ilişkin olarak VUK’nun 154, 155 ve 156’ıncı maddelerindeki hususların varlığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirlemelerle yapılan işin serbest meslek veya ticari faaliyet kapsamında olup olmadığı tespit edilecek ve ona göre vergilendirme yapılacaktır."
İdarenin ‘vergilendirilmiş kazanç kutsaldır’ sloganıyla gelir elde etmek istemesine karşın kanun koyucunun ileri giderek kutsal olan, olmayan ayrımı yapmaksızın kazançların tümünü vergilendirmeyi amaçladığına işaret eden Halil Yılmaz, şunları söylüyor: "Fuhuş, kumar, hırsızlık gibi işler şahsen yapılan, özel beceri, deneyim ve uzmanlık isteyen işlerdir. Dolayısıyla, gizli fuhuş yapanlar, kumar oynayanlar, hırsızlık yapanlar; şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye, beceriye, ihtisasa dayanarak bu işlerini yürütmektedir. Gizli fuhuş yapanların bir kısmı bir işverene tabi olmaksızın kişisel sorumluluk altında kendi nam ve hesabına çalışmakta, önemli bir kısmı da fuhşa teşvik ve aracılık edenlerin ‘sermayesi’ olarak yine şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanarak bu mesleklerini yerine getirmektedir. Kumar oynamak da bir meslek halini almıştır. Ayrıca bu meslekler 1 takvim yılı içerisinde en az 2 defa icra edilirlerse devamlılık unsurunu da taşırlar. Buna göre gizli fuhuş yapanların, kumar oynayanların, hırsızlık yapanların kendi nam ve hesaplarına bağımsız ve devamlı olarak, bir ilme, beceriye ve ihtisasa dayanarak, kendisine veya başkasına ait bir evde, otel odasında, arabada, sokaklardaki faaliyetleri karşılığı elde ettikleri kazançları da bir serbest meslek kazancı niteliğindedir. GVK’nun 66’ıncı maddesine göre, serbest meslek faaliyetini devamlı meslek olarak ifa edenler serbest meslek erbabıdır."
30 Bin koruma memuru alımı için kollar sıvandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı bünyesine alınacak 30 bin koruma memurunda fiziki şartlar ön plana çıkıyor.
Koruma memuru olmak isteyenler dikkat - Koruma memuru alımı şartları burada
Açıköğretim lisesi de dahil diğer lise mezunları, önlisans ve üniversite mezunları da koruma memuru olabilecek. Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde koruma memurları için yeni bir birim kurulacak. Yetkililer kanunun TBMM'den kısa sürede geçmesinin beklendiğini bildirdi.
POLİSLİĞE GEÇİŞ İMKANI
Koruma memuru olmak isteyenlerde, en az lise mezunu olmak, sağlık şartlarının yeterli olması, beden eğitimi sınavlarından başarılı olmak ve KPSS lise puan türünden de 40-60 puan alma şartları aranacak. Fiziki yeterliliğin önemsendiğini belirten yetkililer, erkek adayların en az 1.72 metre, kız adayların ise 1.68 metre boyunda ve 25 yaşından küçük olmaları gerektiğini kaydetti. Açıköğretim lisesi mezunları da, ön lisans ve üniversite mezunları da başvurabilecek. Koruma memurları, 7'nci yılda polisliğe geçebilecek. Özel, siyah renkli üniforma giyecek koruma memurları, silahlı olarak görev yapacak.
STADYUMLARDA, ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞACAK
Tüm koruma hizmetlerinin bu memurların görev alanı içinde olduğunu aktaran yetkililer, TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıklarda koruma memuru bulunmayacağını söyledi. Uygulamayla koruma memurları stadyumlar ve üniversiteler ile öğrenci yurtlarında güvenliği sağlayacak. Delil toplama yetkileri olacak.

YORUMLAR

Resmin üzerinde sağa ve sola kaydırarak
bir önceki veya bir sonraki resme
geçiş yapabilirsiniz.